/  Profile

Principal – Dr. Deepshikha Sharma

President – Dr. Vinay Kumar Modi

Secretary – Dr. Manmohan Nath

Joint Secretary – Dr. Rahul Mittal

Members –

 1.  Shri. Mahesh Chandra Jain
 2.  Smt. Kusumlata Kansal
 3.  Smt. Anjula Madhav
 4.  Shri. Pawan Bhargava
 5.  Shri. D.P. Gupta
 6.  Shri. Rajeev Singhal
 7.  Dr. Madhu Mittal

Teacher Representatives –

 1. Dr. Poonam Lakhanpal
 2. Dr. Reenu Jain
 3. Dr. Renu Kamboj

Non-Teaching Representative –  

 • Smt.  Anju Yadav